Bezig met laden...

Welkom op de Zomerschool Haarlem!

Wil je beter worden in taal?
Wil je meer weten over Haarlem?
Wil je uitstapjes maken, workshops volgen of sporten?
Wil je andere kinderen ontmoeten?

Meld je aan voor de Zomerschool 2020
(vanaf maart 2020)

De Zomerschool

WAT IS EEN ZOMERSCHOOL?

De zomerschool in Haarlem is een school die de eerste twee weken van de zomervakantie open is. Van maandag tot en met vrijdag, net als een gewone school.

TAAL

In de lessen ligt de nadruk op taal. Taal is belangrijk om goed te kunnen leren. Als je veel woorden kent, begrijp je verhalen en andere teksten beter. Dat is handig voor de lessen Nederlands en geschiedenis bijvoorbeeld. Maar ook bij rekenen moet je regelmatig verhaaltjes lezen voordat je de som kunt maken. Ook kun je met taal betere vragen stellen en uitleggen wat je bedoelt. Dus: Als je veel woorden begrijpt, ze kunt lezen en uitleggen, helpt dat je bij het leren. Hierdoor heb je straks meer keuze in scholen voor voortgezet onderwijs.

VOOR WIE?

De zomerschool is er voor kinderen die nu in groep 5, 6 of 7 zitten. Kinderen die moeite hebben met taal, met name met woordenschat en begrijpend lezen.

IN DE ZOMERVAKANTIE NAAR SCHOOL?

Ja, dat klinkt best gek. Je hebt eindelijk vrij van school en dan ga je naar een andere school. Toch is het misschien niet zo’n gek idee. De zomervakantie duurt zes weken. Dat is best lang. Oefen je in die tijd de Nederlandse taal? Lees je veel en oefen je spelling? Leer je nieuwe woorden? Nee? Dan is het een goed idee om naar de zomerschool te komen!

WAT DOEN WE?

Het leuke van de zomerschool is dat we niet alleen leren zoals dat op gewone scholen gebeurt. ’s Morgens krijg je uitleg en oefenen we taal. En we maken een krant! Een krant over onze stad Haarlem. Dus gaan we bijna elke middag de stad in! Daar verzamelen we informatie voor onze krant.

SAAI?

Nee dus! Je ontmoet kinderen die je nog niet kende. Je komt op plaatsen waar je niet eerder bent geweest (vorige zomer mochten we in de rechtbank met een echte rechter praten!) Je leert veel over je eigen stad. En terwijl je hiervan geniet, leer je ook nog beter lezen, spellen, nieuwe woorden …

ZIN?

Als je ouders/verzorgers het goed vinden dat je komt, meld je dan HIER aan. Naar de zomerschool komen kost wel geld: 30 euro. Hebben je ouders een Haarlempas? Dan kunnen zij contact met ons opnemen: 06-48431001 Tot ziens!

 

Fotoalbum

Een kleine impressie van de Zomerschool vorig jaar

Achtergrondinformatie

In opdracht van de Gemeente Haarlem wordt de zomerschool in Haarlem vanaf 2013 georganiseerd. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld vanuit het ministerie van OCW.

Inmiddels zijn in Nederland al 55 zomerscholen voor basisschoolleerlingen actief, die allemaal beschouwd kunnen worden als een vorm van leertijdverlenging. Het overgrote deel van de doelgroep van de zomerschool bestaat uit leerlingen die het Nederlands vanuit huis als tweede taal aangeboden hebben gekregen. Hierdoor heeft een deel van die leerlingen een achterstand opgelopen ten opzichte van Nederlandstalige kinderen. Om voortgezet onderwijs goed te kunnen volgen is een woordenschat van 15.000 - 17.000 woorden nodig. Leerlingen met een taalachterstand komen vaak niet verder dan een woordenschat van 8.000 - 10.000 woorden. Hierdoor komen zij vaak op een lager niveau in het voortgezet onderwijs terecht dan je op basis van hun werkhouding en intelligentie zou mogen verwachten.

De leerkrachten van de zomerschool Haarlem besteden extra aandacht aan tekstbegrip en woordenschat, waardoor deelnemende leerlingen hun woordenschat uitbreiden. Hierdoor levert de zomerschool een bijdrage aan taalstimulering en een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

De zomerschool wordt georganiseerd voor leerlingen uit eind groep 5, 6 en 7 en leerlingen van de ITK. Leerlingen hebben hiermee de mogelijkheid om drie achtereenvolgende zomers deel te nemen.

 

Ik vind het minder eng om een spreekbeurt te houden.

Onderwijs op de zomerschool

De lessen en activiteiten van de zomerschool zijn er voor (maximaal 60) gemotiveerde basisschoolkinderen met een taalachterstand - we werken met kleine groepen. Middels intensief taalonderwijs proberen wij bij te dragen aan het voorkomen van achteruitgang van de taalontwikkeling tijdens de zomervakantie (zomerdip). Daarbij besteden we aandacht aan zelfvertrouwen en motivatie.

Wij, dat zijn professionele leerkrachten die ervaring hebben met taalonderwijs op basisscholen.

We maken onder andere gebruik van de methode ‘Mijn stad’, ontwikkeld door de CEDgroep. Hiermee werken leerlingen aan taal, rekenen en sociale competenties. De teksten en opdrachten voor taal en rekenen zijn ontwikkeld volgens de Nieuwsbegrip- en Nieuwsrekenformule (zie www.nieuwsbegrip.nl). Er is in het lespakket aandacht voor reflectie op het eigen leerproces van de leerling.

Leerkrachten en Interne Begeleiders vragen we het Intake-formulier voor scholen in te vullen.

Naast het lezen van teksten en het maken van verwerkingsopdrachten, werken de leerlingen ook aan  een gezamenlijk product: een krant voor kinderen waarin zij de eigen stad aanprijzen als toeristische bestemming. De krant kan aan het einde van de periode gepresenteerd worden aan familie, schoolgenoten en mogelijk de VVV.
Na een intensieve ochtend worden er in de middag activiteiten en excursies georganiseerd die aansluiten op de lesstof van de ochtend. Zo vergaren de leerlingen meer kennis en verwerken zij op ontspannen wijze de lesstof van de ochtend.

Door deze activiteiten beklijven nieuwe woorden vaak beter. Ook zorgt het vaak voor een andere manier van kijken naar de eigen stad.

 

Praktische zaken

Wanneer:
Maandag 6 juli t/m
vrijdag 17 juli 2020

Waar: 
Stedelijk Gymnasium
Jacobijnestraat 24
2011 TR Haarlem

Lestijden
(wijzigingen voorbehouden)
Aanwezig: 8.45 uur

Week 1: ma, di, do 9.00 - 15.00 uur
wo, vr 9.00 - 12.30 uur

Week 2: ma, di, do 9.00 - 15.00 uur
wo, vr 9.00 - 12.30 uur

Vrijdag diploma-uitreiking (ouders aanwezig)!

Meenemen:
Lunch
Tussendoortje
Fiets
Gymschoenen

Bereikbaarheid:
Tijdens de Zomerschool kunt u ons altijd bereiken op telefoonnummer 06-48431001.
Mocht uw kind ziek zijn of uw kind is verlaat, dan vragen wij u dringend op dit nummer te bellen.
 

Aanmelden
Leerlingen kunnen zich aanmelden door het inschrijfformulier volledig in te vullen en digitaal te versturen. U gaat hierbij akkoord met de ouderbijdrage van 30 euro. Na bevestiging van deelname betaalt u dit bedrag tijdens de voorafgaande ouderbijeenkomst. Ouders met een Haarlempas kunnen contact met ons opnemen.
 
Leerkrachten en Interne Begeleiders vragen we het Intake-formulier voor scholen in te vullen.

Vanaf maart 2020 kan weer ingeschreven worden.

Zomerschool Haarlem wordt georganiseerd en gefinancierd voor Haarlemse basisschoolkinderen. Leerlingen buiten Haarlem uit de regio Kennemerland kunnen zich opgeven indien zij zelf de financiering regelen met de school of gemeente. Na bevestiging van deelname maken zij een bedrag van 250 euro over op rekeningnummer NL60 ABNA 0529555557 onder vermelding van Zomerschool 2020 en de naam van de leerling.
 


Criteria aanmelding

De aanmeldings- en selectieprocedure verloopt in samenwerking met de scholen. De intern begeleiders zijn het aanspreekpunt voor de Zomerschool. Deze vragen ouders en leerlingen die baat kunnen hebben bij het zomerschoolprogramma, of er interesse is.

Via de school worden vervolgens, middels het inschrijfformulier, leerlingen uit groep 5, 6 en 7 en leerlingen van de ITK aangemeld. Daarna wordt in overleg met de school een intakeformulier ingevuld om het niveau van de leerling te bepalen om een individueel afgestemd programma aan te kunnen bieden.

Leerlingen/ouders moeten voldoen aan de volgende criteria:

1. De leerling heeft een taalachterstand als het gaat om woordenschat en begrijpend lezen.
2. De leerling is gemotiveerd voor de lessen van de zomerschool!
3. Deelnemen betekent dat de leerling twee weken lang alle dagen (twee weken van maandag tot en met vrijdag) een opkomstplicht heeft.
4. Ouders staan achter deelname en zijn bereid om thuis aan de slag te gaan met tips voor omgang met taal.

Vanaf maart 2020 kan er weer ingeschreven worden.

Reacties van leerlingen

Kinderen die vorig jaar naar de zomerschool kwamen, zeiden bijvoorbeeld:

 • ‘Ik heb geleerd dat ik niet bang hoef te zijn om een antwoord te geven als de juf mij iets vraagt. Als het fout is is het fout en heb ik het toch geprobeerd! (Selome)’                                           

  Een van onze leerlingen

  2015

  ‘Begrijpend lezen doe ik nu met de tips van de Zomerschool zoals het vinden van woorden (Hasan)’                       

  Een van onze leerlingen

  2014

 • ‘Ik heb veel zelfvertrouwen gekregen en veel geleerd over begrijpend lezen en moeilijke woorden (Tjarda)’                      

  Een van onze leerlingen

  2014

  ‘Ik had niet gedacht dat we leuke dingen zouden doen maar die deden we wel! (Hanna)’

  Een van onze leerlingen

  2015

 • ‘Ik had snel nieuwe vrienden en vriendinnen gemaakt, de sfeer was leuk en de juf kon ons begrijpen.’

  Een van onze leerlingen

  2015

  ‘Ik heb meer geleerd over Haarlem en leuke uitstapjes gemaakt.’

  Een van onze leerlingen

  2015