Bezig met laden...

Welkom op de Zomerschool Haarlem!

Wil je beter worden in taal?
Wil je meer weten over Haarlem?
Wil je uitstapjes maken, workshops volgen of sporten?
Wil je andere kinderen ontmoeten?

De Zomerschool is van 24 juli t/m 4 augustus 2023, de eerste twee weken van de zomervakantie.
De lestijden zijn dit jaar op maandag, dinsdag en donderdag tot 14.45 uur, op woensdag en vrijdag tot 12.30 uur. Het definitieve lesrooster ontvangt u na plaatsing.
Sinds het corona-virus ontvangen we beperkt ouders in de school.
Zo zorgen we samen voor een veilige omgeving. We hebben nu al zin om jullie te ontmoeten!
 

De Zomerschool

WAT IS EEN ZOMERSCHOOL?

De zomerschool in Haarlem is een school die de eerste twee weken van de zomervakantie open is. Van maandag tot en met vrijdag, net als een gewone school.

TAAL

In de lessen ligt de nadruk op taal. Taal is belangrijk om goed te kunnen leren. Als je veel woorden kent, begrijp je verhalen en andere teksten beter. Dat is handig voor de lessen Nederlands en geschiedenis bijvoorbeeld. Maar ook bij rekenen moet je regelmatig verhaaltjes lezen voordat je de som kunt maken. Ook kun je met taal betere vragen stellen en uitleggen wat je bedoelt. Dus: Als je veel woorden begrijpt, ze kunt lezen en uitleggen, helpt dat je bij het leren.

VOOR WIE?

De zomerschool is er voor kinderen die nu in groep 5, 6 of 7 zitten. En voor kinderen van de Internationale Taal Klas die bijna de overstap maken naar het regulier basisonderwijs. Kinderen die moeite hebben met taal, met name met woordenschat en begrijpend lezen.

IN DE ZOMERVAKANTIE NAAR SCHOOL?

Ja, dat klinkt best gek. Je hebt eindelijk vrij van school en dan ga je naar een andere school. Toch is het misschien niet zo’n gek idee. De zomervakantie duurt zes weken. Dat is best lang. Oefen je in die tijd de Nederlandse taal? Lees je veel en leer je nieuwe woorden? Nee? Dan is het een goed idee om naar de zomerschool te komen!

WAT DOEN WE?

Het leuke van de zomerschool is dat we niet alleen leren zoals dat op gewone scholen gebeurt. ’s Morgens krijg je uitleg en oefenen we taal. En we maken een krant! Een krant over onze stad Haarlem. Dus gaan we bijna elke middag de stad in! Daar verzamelen we informatie voor onze krant.

SAAI?

Nee dus! Je ontmoet kinderen die je nog niet kende. Je leert veel over je eigen stad en ontmoet bijzondere mensen. Je volgt verschillende workshops en we sporten. En terwijl je hiervan geniet, leer je ook nog beter lezen en nieuwe woorden …

ZIN?

Meld je aan voor Zomerschool Haarlem 2023 via deze website. Toch nog vragen? Ga naar "Contact" op deze pagina. Naar de zomerschool komen kost wel geld: 30 euro. Hebben je ouders een Haarlempas? Dan kunnen zij contact met ons opnemen. Tot ziens!

 

Fotoalbum

Een kleine impressie van de Zomerschool in vorige jaren

Achtergrondinformatie

Na een pilot in 2013 is er, in opdracht van de gemeente Haarlem, elk jaar een zomerschool in Haarlem. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld vanuit het ministerie van OCW. Inmiddels zijn in Nederland al 55 zomerscholen voor basisschoolleerlingen actief, die allemaal beschouwd kunnen worden als een vorm van leertijdverlenging.

Taalachterstand
Het overgrote deel van de doelgroep van de zomerschool bestaat uit leerlingen die het Nederlands vanuit huis als tweede taal aangeboden hebben gekregen. Hierdoor heeft een deel van die leerlingen achterstand opgelopen ten opzichte van Nederlandstalige kinderen.

Woordenschat
Om voortgezet onderwijs goed te kunnen volgen, is een woordenschat van 15.000 à 17.000 woorden nodig. Leerlingen met een taalachterstand komen vaak niet verder dan een woordenschat van 8.000 à 10.000 woorden. Hierdoor komen zij vaak op een lager niveau in het voortgezet onderwijs terecht dan je op basis van hun werkhouding en intelligentie zou mogen verwachten.

Extra hulp
De leerkrachten van de zomerschool Haarlem besteden extra aandacht aan tekstbegrip en woordenschat, waardoor deelnemende leerlingen hun woordenschat uitbreiden. Hierdoor levert de zomerschool een bijdrage aan een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Tevens streeft de Zomerschool sociaal-emotionele doelen na, zoals samenwerken, leerhouding en zelfvertrouwen versterken.

 

Ik vind het minder eng om een spreekbeurt te houden.

Onderwijs op de zomerschool

De lessen en activiteiten van de zomerschool zijn er voor gemotiveerde basisschoolkinderen met een taalachterstand (20 per klas). Middels intensief taalonderwijs proberen we achteruitgang van de taalontwikkeling te voorkomen tijdens de zomervakantie (zomerdip). Daarbij besteden we aandacht aan zelfvertrouwen en motivatie. Wij, dat zijn professionele leerkrachten die ervaring hebben met taalonderwijs op basisscholen.

Formulier invullen
Leerkrachten en Interne Begeleiders vragen we het Intake-formulier voor scholen in te vullen.

Methode
De Zomerschool heeft een eigen lesboek ontwikkeld op drie niveau's met een gevarieerd tekstaanbod gericht op Haarlem. De methode sluit aan op het Nederlandse taalonderwijs van de basisschool. In samenspraak met de intern begeleider/leerkracht van de school krijgen leerlingen het juiste niveau op de Zomerschool aangeboden. Hiermee werken leerlingen aan taal en sociale competenties. In het lespakket is aandacht voor reflectie op het eigen leerproces van de leerling.

Krant
Naast het lezen van teksten en het maken van verwerkingsopdrachten, werken de leerlingen ook aan een gezamenlijk product: een krant voor kinderen waarin zij de eigen stad aanprijzen als toeristische bestemming. De krant wordt aan het einde van de periode gepresenteerd aan familie en schoolgenoten.

Middagprogramma
Na een intensieve ochtend zijn er in de middag activiteiten en excursies die aansluiten op de lesstof van de ochtend. Zo vergaren de leerlingen meer kennis en verwerken zij op ontspannen wijze de lesstof.

Door deze activiteiten beklijven nieuwe woorden vaak beter en wordt het leren van de taal op een aantrekkelijke manier aangeboden. Ook zorgt het vaak voor een andere manier van kijken naar de eigen stad.

 

Praktische zaken

Wanneer:
Maandag 24 juli t/m
vrijdag 4 augustus 2023

Waar: 
Stedelijk Gymnasium
Jacobijnestraat 24
2011 TR Haarlem

Lestijden
(wijzigingen voorbehouden)
Aanwezig: 8.45 uur

Week 1: ma, di, do 9.00 - 14.45 uur
wo, vr 9.00 - 12.30 uur

Week 2: ma, di, do 9.00 - 14.00 uur
wo, vr 9.00 - 12.30 uur

Meenemen:
Lunch
Tussendoortje
Fiets
Gymschoenen

Bereikbaarheid:
Tijdens de Zomerschool kunt u ons altijd bereiken op telefoonnummer 06-48431001.
Mocht uw kind ziek zijn of uw kind is verlaat, dan vragen wij u dringend op dit nummer te bellen.
 

Aanmelden
Leerlingen kunnen zich aanmelden door het inschrijfformulier volledig in te vullen en digitaal te versturen. U gaat hierbij akkoord met de ouderbijdrage van 30 euro. Na bevestiging van deelname betaalt u dit bedrag tijdens de voorafgaande ouderbijeenkomst. Ouders met een Haarlempas kunnen contact met ons opnemen.
 

Er kan weer ingeschreven worden voor de Zomerschool 2023.
- Aanmeldingsformulier leerling
- Intakeformulier leerkracht

Zomerschool Haarlem wordt georganiseerd en gefinancierd voor Haarlemse basisschoolkinderen. Leerlingen buiten Haarlem uit de regio Kennemerland kunnen zich opgeven indien zij zelf de financiering regelen met de school of gemeente. Na bevestiging van deelname maken zij een bedrag van 250 euro over op rekeningnummer NL60 ABNA 0529555557 onder vermelding van Zomerschool 2023 en de naam van de leerling.
 


Criteria aanmelding

De aanmeldings- en selectieprocedure verloopt in samenwerking met de scholen. De intern begeleiders zijn het aanspreekpunt voor de Zomerschool. Deze vragen ouders en leerlingen die baat kunnen hebben bij het zomerschoolprogramma, of er interesse is.

Via de school worden vervolgens, middels het inschrijfformulier, leerlingen uit groep 5, 6 en 7 en leerlingen van de ITK aangemeld. Daarna wordt in overleg met de school een intakeformulier ingevuld om het niveau van de leerling te bepalen om een individueel afgestemd programma aan te kunnen bieden.

Leerlingen/ouders moeten voldoen aan de volgende criteria:

1. De leerling heeft een taalachterstand als het gaat om woordenschat en begrijpend lezen.
2. De leerling is gemotiveerd voor de lessen van de zomerschool!
3. De leerling heeft een technisch leesniveau eind groep 4 of hoger
4. Deelnemen betekent dat de leerling twee weken lang alle dagen (twee weken van maandag tot en met vrijdag) een opkomstplicht heeft.
5. Ouders staan achter deelname en zijn bereid om thuis aan de slag te gaan met tips voor omgang met taal.

Vanaf nu kan er weer ingeschreven worden.
- Aanmeldingsformulier leerling
- Intakeformulier leerkracht

Reacties van leerlingen

Kinderen die vorig jaar naar de zomerschool kwamen, zeiden bijvoorbeeld:

 • ‘Ik heb geleerd dat ik niet bang hoef te zijn om een antwoord te geven als de juf mij iets vraagt. Als het fout is is het fout en heb ik het toch geprobeerd! (Selome)’                                           

  Een van onze leerlingen

  ‘Begrijpend lezen doe ik nu met de tips van de Zomerschool zoals het vinden van woorden (Hasan)’                       

  Een van onze leerlingen
 • ‘Ik heb veel zelfvertrouwen gekregen en veel geleerd over begrijpend lezen en moeilijke woorden (Tjarda)’                      

  Een van onze leerlingen

  ‘Ik had niet gedacht dat we leuke dingen zouden doen maar die deden we wel! (Hanna)’

  Een van onze leerlingen
 • ‘Ik had snel nieuwe vrienden en vriendinnen gemaakt, de sfeer was leuk en de juf kon ons begrijpen.’

  Een van onze leerlingen

  ‘Ik heb meer geleerd over Haarlem en leuke uitstapjes gemaakt.’

  Een van onze leerlingen